استاندار خوزستان بربهره برداری گام نخست مترو اهواز تا ابتدای سال 97 تاکید کرد

به گزارش روشن تاب

اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان با بیان اینکه سرعت انجام کاردر پروژه قطار شهری اهواز مورد تایید ما نیست گفت: گام نخست خط اول قطار شهری اهواز بر اساس برنامه ریزی ها و اعتبارات خوبی که پیش بینی شده باید تا ابتدای سال 97 به بهره برداری برسد.