از ماری جوانا برای داروسازی استفاده کنید نه رفتن به فضا!

مشتقات ماری جوانا خاصیت دارویی دارند بیش از یک قرن است که ماری جوانا در ۲۸ کشور به طور قانونی تولید و مصرف می شود. این یعنی این که بشر به دنبال بازگرداندن سلامتی خود به سمت طبیعت کشیده شده است. با وجود این که چند سال بیشتر نیست که محققان درباره مزایا و خواص […]

مطلب از ماری جوانا برای داروسازی استفاده کنید نه رفتن به فضا! اولین بار در هفت گنج – به روزترين اخبار و مقالات درباره همه چيز منتشر شد.

هفت گنج