از تماشای ویمبلدون تا شاخ خوردن از گاو

به گزارش روشن تاب
امروز 9 جولای 2017؛ ترامپ در اجلاس، تظاهرات خشونت‌آمیز، دنبال قربانیان سیل، اعتراض به خشونت و…http://faradeed.ir/files/fa/news/1396/4/18/141774_777.jpg