اردوغان و هیتلر+عکس

به گزارش روشن تاب
عکاسی که عکسی جنجالی از رئیس جمهور ترکیه انداخته بود، تحت پیگرد قرار گرفت.