ارجاع سوال از نعمت‌زاده به کمیسیون صنایع

به گزارش روشن تاب
نماینده مردم فسا در مجلس از ارجاع سوال از وزیر صنعت و معدن درباره واردات محصولات لبنی از عربستان و آب معدنی به کمیسیون صنایع خبر داد.