ارائه راهبردهای تحول در حوزه آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری

به گزارش روشن تاب
تمدن سازی، تحقق جنبش نرم افزاری، رشد و تعالی جامعه و … همگی از آثار و پیامدهای آزاداندیشی است. رسیدن به نقطه مطلوب آزاداندیشی در کشور، – شهیدخبر(شهیدنیوز): تمدن سازی، تحقق جنبش نرم افزاری، رشد و تعالی جامعه و … همگی از آثار و پیامدهای آزاداندیشی است. رسیدن به نقطه مطلوب آزاداندیشی در کشور، نیاز به برنامه ای جامع و بلندمدت دارد. چکیده تمدن سازی، تحقق جنبش نرم افزاری، رشد و تعالی جامعه و … همگی از آثار …
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی