ادغام موسسات اعتباری منتفی شد

به گزارش روشن تاب

نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن ادغام مؤسسه‌های مالی که دچار مشکل شده‌اند، خبر داد.