ادعای میرر/ مقصد بعدی زلاتان مشخص شد؟

به گزارش روشن تاب
زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سوئدی در حال حاضر بازیکن آزاد است ولی به دلیل مصدومیت شدید زانو، آینده اش در هاله ای از ابهام قرار دارد.