اختلاف افکنی بین مسلمانان حرکت در مسیر خواسته های دشمنان است

ارومیه- ایرنا- امام جمعه ماکو گفت: مسلمانان هوشیار باشند و بدانند که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در حال تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان هستند تا به خواسته های خود برسند و اختلاف افکنی در مسیر خواسته های آنان است.www.irna.ir