احتمال آب گرفتکی معابر با ورود سامانه بارشی به گلستان

به گزارش روشن تاب

سیلاب دماوند [کلیک و کشیدن برای جابجایی] مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: با ورود سامانه بارشی به استان گلستان طی روزهای آینده، آب گرفتکی معابرو بالا آمدن آب رودخانه ها را شاهد خواهیم بود.