آیا می‌توان با هوش مصنوعی مقابله کرد؟

به گزارش روشن تاب

رسانه کلیک – یکی از بزرگ‌ترین نگرانی های امروز بشر مربوط به فناوری پیچیده و رو به گسترش هوش مصنوعی است، فناوری ای که شاید در آینده به مرحله ای از پیشرفت برسد که بر علیه نسل انسان کودتا انجام دهد.  این نوع از نگرانی‌ها نه فقط در بین مردم عادی و اهل رسانه بلکه در […]

نوشته آیا می‌توان با هوش مصنوعی مقابله کرد؟ اولین بار در کلیک | رسانه دانش و فناوری پدیدار شد.