آیا تاج نمی‌داند طبق اساسنامه برکناری اسدی غیرقانونی است؟

به گزارش روشن تاب
تصمیم مهدی تاج یک روز بعد از حملات کی‌روش به اسدی و برکناری دبیرکل ، تصمیمی در تضاد با اساسنامه فدراسیون فوتبال است.