آموزش و پرورش تصمیم خاصی برای کاهش تنوع مدارس نگرفته است

به گزارش روشن تاب
تهران- ایرنا- معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این شورا درباره کاهش تنوع مدارس بررسی هایی انجام داده اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.