آلبوم عکس گاوبازی / تفریحی پر از هیجان و حماقت در اسپانیا

به گزارش روشن تاب
گاوبازی خیابانی در اسپانیا، تفریحی است با سنتی قدیمی. از همان نخستین روزهای ماه ژوئیه شروع می‌شود و …