آزمایش تیروئید نوزاد، چرا مشکوک است؟

نوزادم مشکوک به کم کاری تیروئید است مجددا خون گرفتند و گفتند منتظر جواب باشید حال این مشکوک به تیروئید یعنی چه؟
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری