آزادی وجه تمایز انسان با سایر موجودات است

براساس مجموعه درسگفتاری‌های شهید آیت‌الله بهشتی(ره) در کتاب «شناخت از دیدگاه فطرت» آزادی وجه تمایز انسان با سایر موجودات است بنابراین بحث درباره شناخت به‌عنوان مقدمه انتخاب‌گری اهمیت پیدا می‌کند.
Vista News Hub