آخر عمر پراید سال 1397 فرا می رسد!

به گزارش روشن تاب
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل ٦ هزار واحد صنعتى که پیشرفت بالاى ٦٠ درصد دارد در سال جدید خبر داد. …