آتشی نیست که «آتش‌بس» بخواهیم/ باید هر چه زودتر فضای سیاسی تلطیف شود

به گزارش روشن تاب
نماینده ادوار مجلس با اشاره به چینش کابینه دوازدهم گفت: اگر آقای آخوندی در دولت دوازدهم حضور داشته باشد به احتمال زیاد جایگاهش تغییر می‌کند که دو گزینه وزارت کشور و شهرداری تهران برای او مطرح است.